Фасилитация — эффективный метод решения бизнес-задач, о котором знает каждый

Фасилітація (від англ. Facilite – допомагати, полегшувати, сприяти). Метод організації ефективної дискусії.

Фасилітатор – той, хто, використовуючи методи фасилітації, полегшує дискусію та допомагає зробити її максимально продуктивною

Успішні компанії у нас замовляють фасилітаційний супровід:

1. Сесій стратегічного планування;
2. Креативних сесій, де потрібна генерація ідей та планування впровадження інновацій;
3. Сесій з формування візії та філософії компанії – її місії та цінностей;
4. Управлінських конференціях;
5. Засіданнях кінця року (підбиття підсумків та презентація нових планів);
6. На антикризових нарадах, коли потрібен колективний аналіз проблем та вироблення оптимальних рішень щодо виходу з кризової ситуації;
7. На робочих сесіях щодо розвитку компанії та розробки нових проектів;
8. На проектних нарадах, коли необхідно організувати розподіл відповідальності, планування заходів щодо розвитку проекту, вирішення конфліктів, узгодження інтересів та покращення взаємодії різних підгруп та підрозділів;

фасилитация - внести в групповые обсуждения конструктивизм, направить диалог в русло

9. На засіданнях робочих груп та підрозділів для вирішення питань оптимізації функціональної взаємодії компанії з філіями, просування різних програм та проектів, інформування персоналу про зміни та залучення до їх здійснення, а також при обговоренні корпоративних цінностей;

приводящее к взвешенным решениям, помогает фасилитация.

10. На дилерських зборах, при обговоренні особливостей просування нової продукції, розроблення системи збалансованих показників та організації рекламних кампаній;
11. На навчальних сесіях щодо розвитку корпоративних компетенцій та навичок групової роботи.

ФАСИЛІТАТОРИ

Євген Москаленко

Бізнес-тренер, tomalogy-supervisor, психолог-консультант, фасилітатор

Фасилитация сессий стратегического планирования, ворк-шопов, совещаний и пр. форм групповой работы. Евгений Москаленко Бизнес-тренер, tomalogy-supervisor, психолог-консультант, фасилитатор

Спеціалізація:

 • Тренінги:
  – Hard skills: продаж, переговори, клієнтоорієнтована комунікація, телемаркетинг
  – Soft skills: емоційний інтелект, ораторське мистецтво, стрес-менеджмент, конфлікт-менеджмент, тайм-менеджмент, командна взаємодія
 • Фасилітація сесій стратегічного планування, ворк-шопів, нарад та ін. форм групової роботи
 • Психологія відносин на роботі та вдома

Більше інформації щодо посилання

Наталія Вовк

Бізнес-тренер, tomalogy-supervisor, психолог-консультант, фасилітатор

Фасилитация. Наталия Вовк Бизнес-тренер, tomalogy-supervisor, психолог-консультант, фасилитатор

Спеціалізація:

 • Ефективні комунікації.
 • Сервіс ЕКСТРА-КЛАСУ.
 • Управління персоналом.
 • Цілепокладання.
 • Продаж. Переговори.
  Конфліктологія.
 • EQ.
 • Ефективна презентація.
 • Оцінка персоналу.
 • Коучинг та психологічне консультування.

Більше інформації щодо посилання

ФАСИЛІТАТОР ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИЙОМ ДОПОМАГАЄ:

 • Створити комфортну творчу атмосферу та доброзичливий робочий простір, що стимулює спільне вироблення ідей;
 • Організувати ефективну групову взаємодію, при якій кожен учасник може донести свою думку та поділитися досвідом;
 • Подолати бар’єри нерозуміння/різночитання та дійти єдиного бачення;
 • Вибудувати загальну процедуру обговорення, погодження та прийняття рішення;
 • Усвідомити важливість та цінність виконаної роботи та взяти відповідальність за прийняті рішення.

ТРИ ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ:

Фасилітація - оперативність:

1. Оперативність – отримання максимального результату обмеженому проміжку часу.

Що відбувається:

 • Фокусування на ключових питаннях
 • Зняття психологічних перешкод та комунікаційних бар’єрів
 • Залучення кожного учасника до процесу обговорення проблем
 • Генерація продуктивних ідей

Фасилітація - ефективність:

2. Ефективність на основі залученості – організація ефективного та результативного процесу обговорення

Що відбувається:

 • Забезпечується внесок кожного учасника в кінцевий результат
Фасилитация - Эффективность на основе вовлеченности
 • Конфлікти між людьми чи окремими підрозділами значно знижуються
 • Занадто активні учасники не зривають процес, при цьому раціональне зерно їх висловлювань не втрачається.
 • Рішення перестають імітуватись і починають дійсно прийматися
 • Створюються реальні практичні плани роботи
 • Результати виконаної роботи сприймаються всіма учасниками як власні рішення, що забезпечує ефективне впровадження
 • Задоволеність працівників прийнятими рішеннями зростає так само, як і їхня відповідальність за реалізацію цих рішень

Фасилітація – творчість:

3. Творчість – звільнення від формальностей, рутини та розширення горизонтів свідомості

Що відбувається:

 • Стимулювання креативності учасників
 • Спільне просування з проблем та варіантів рішень
 • Організація вільної робочої атмосфери для співтворчості

НАПРИКЛАД (РЕАЛЬНІ КЕЙСИ, ФАСИЛІТАЦІЯ):

Замовник: Національна роздрібна мережа

Передісторія: У попередньому році план проектів на рік складався без участі ключових менеджерів, і хоча формально проекти були виконані, мети досягнуто не було – не виконано план продажу та план доходу.

Що завадило досягти мети минулого року: Неприйняття ключовими менеджерами відповідальності за результат планування та відсутність підприємницького (творчого) підходу у пошуку розв’язків завдань.

Завдання на сесію: Залучити ключових менеджерів до складання детального плану дій рознесеного по 4 кварталах на рівні кожного департаменту із затвердженими цілями на кожен квартал.

Етапи підготовки та проведення:

 1. Разом із замовником, на основі його річних цілей ми розробили дизайн кожного ворк-шопу, сформулювали ключові питання до них та обговорили їх з кожним учасником.
 2. Сесія складалася з трьох ворк-шопів і проводилася у методиці «ТоР»:
 • На першому ворк-шопі учасниками було спільно визначено, сформульовано та проранжовано основні перешкоди, які заважали рухатися до поставлених цілей на найближчий рік.
 • На другому учасники спільно визначили та сформулювали напрями дій щодо досягнення цих цілей. Потім вони об’єдналися у команди для подальшого планування дій у напрямках.
 • На третьому ворк-шопі (це був другий день сесії), кожна команда визначила свої досягнення на рік, сформувала календарі досягнень на кожен квартал і позначила терміни та відповідальні члени своєї команди. Після чого в кожному напрямку були створені детальні плани на перші 90 днів імплементації.

Результат: За оцінкою замовника методи фасилітації, які були використані на сесії, забезпечили високу залученість ключових менеджерів, а до кінця року досягнення відповідали запланованим показникам.

Замовник: міжнародна компанія – виробник побутової техніки

Мета на ворк-шоп: виробити ідеї щодо інноваційних активностей для 6 категорій продукції, обґрунтувати найцінніші з них та надихнутися усвідомленням цінності пріоритетних ідей

У дизайні ворк-шопу були використані елементи методу Тор і The World Cafe:

1 етап «Генерування ідей»:

 • 6 станцій (за кількістю категорій)
 • За кожною станцією закріплений «Господар категорії» – один із співробітників департаменту торгового маркетингу
 • Учасники переходять від станції до станції, на кожній з яких «Господар категорії» презентує своє бачення ситуації, критерії досягнення мети на найближчий рік за цією категорією та озвучує ключове питання щодо своєї категорії.
 • Учасники у форматі мозкового штурму генерують ідеї та, написавши 30 найкращих на спеціальних картках, передають їх «Господару категорії»

2 етап «Рейтинг ідей»

 • З хмари карток, розміщених на спеціальній липкій стіні, учасники обирають 10 найкращих ідей у ​​кожній категорії за заданими критеріями

Результат: 180 інноваційних активностей – по 30 ідей на кожну з 6 категорій. З них 60 активностей, що найбільше відповідають критеріям – по 10 активностей на кожну з 6 категорій.