Все сотрудники имеют сертификацию. Четыре уровня владения методами томалогии, методе «БОН» - Внутренняя сертификация. Усі співробітники мають сертифікацію. Чотири рівні володіння методами томатології, методом «БОН» - Внутрішня сертифікація

Усі співробітники мають сертифікацію. Чотири рівні володіння методами томалогії, які базуються на запатентованому нами методі “БОН” (безоцінкове усвідомлене спостереження):

Про Нас
Про Томалогію

4 уровень.
Диплом "Томалог-супервізор"

Внутрішня сертифікація

Досвід: практика БУС і похідних від нього методів понад 12 років.

Кваліфікація: навчання і супровід томалогів-консультантів.

Томалог-супервизор Центр Томалогии

Сертифікація рівня Томалог-супервізор (tomalogy-supervisor):

 • Багатий досвід тренерської роботи в Україні та за кордоном;
 • Уміння знаходити точки співпраці і здатності до навчання;
 • Легко і невимушено переводять учнів у найближчу точку розвитку;
 • Допомагають синтезувати отриманий досвід;
 • Повною мірою володіють Методом БУС і можуть передавати навички;
 • Володіють мистецтвом внутрішнього балансу і можуть цього навчати;
 • Вміють керувати конфліктом, можуть займатися психологічною медіацією;
 • Мають право консультувати і психологічно супроводжувати людей;
 • Не володіють репресивним і деструктивно-оціночним мисленням;
 • Перебувають у постійному розвитку.

Навчає, розвиває і супроводжує томалогів-консультантів і томалогів-практиків.

У груповій та індивідуальній роботі використовує методи Томалогії:

 • складання психо-емоційних комплексів
 • статичних і динамічних психо-соціальних портретів
 • робота з блокувальними установками
 • опис механізмів роботи розуму,
 • тощо.

Сертифікат про проходження курсу “Томалог-консультант”

Практика групових занять з томалогами-консультантами:

 • 70 годин роботи в групі як стажиста і ведучого в супроводі закріпленого за ним Томалога-супервізора.
 • 24 години самостійного проведення групових занять

Практика індивідуального консультування томалогів-консультантів:

 • 3 клієнти по 5 занять. Після кожного заняття супервізії Томалога-супервізора.

Самостійна практика методу БУС:

не менше 12-ти років.

3 уровень.
Диплом «Томалог-консультант»

Внутрішня сертифікація

Томалог-супервизор, томалог-консультант

Досвід: практика БОН і похідних від нього методів понад 5 років.

Кваліфікація: Проведення індивідуальних і групових консультацій на основі методу БОН і похідних від нього методів

У груповій та індивідуальній роботі використовує методи Томалогії:

 • складання психо-емоційних комплексів
 • статичних і динамічних психо-соціальних портретів
 • робота з блокувальними установками
 • опис механізмів роботи розуму,
  тощо.

Сертифікат про проходження курсу “Томалог-практик”

Навчання:

1500 годин занять за програмами Центру Томалогії. Обов’язкові теми:

 • “Тренінг для тренерів”
 • “Методи індивідуального консультування”.
 • “Методи діагностики”

Практика групових занять:

 • 35 годин участі як асистента в навчальних програмах Центру Томалогії
 • 35 годин роботи в групі як провідного тренера в супроводі Томалога-супервізора.
 • 35 годин самостійного проведення групових занять

Практика індивідуального консультування:

 • 3 клієнти по 5 занять. З них: кожне перше заняття в присутності Томалога-супервізора. Наступні заняття – супервізії після кожного заняття.

Самостійна практика методу БУС: не менше ніж 5 років.

2 уровень.
Сертификат «Томалог-практик»

Внутрішня сертифікація

Томалог-супервизор, томалог-практик

Досвід: поглиблене вивчення на практиці методу БУС і похідних від нього методів, активне використання його в самопізнанні, для розв’язання бізнес-завдань, а також у соціальних сферах не менше ніж 2 роки.

Соціальні навички:

 • Орієнтується в психо-емоційних станах співрозмовника – високий рівень емпатії.
 • Володіє методами психологічної саморегуляції – здатний швидко відновлюватися в стресовій ситуації та надавати допомогу іншим
 • Володіє високим ступенем гнучкості мислення – здатний сприймати діаметрально-протилежні точки зору і конструктивно вирішувати конфлікти

Індивідуальні вміння:

 • Знає і застосовує метод БУС у повсякденності.
 • Спостерігає і констатує зміни у своєму суб’єктивному та об’єктивному житті.
 • Синтезує досвід, отриманий у процесі усвідомлення, і може зрозуміло викласти своє розуміння суб’єктивних переживань.

Сертификат о прохождении базового курса обучения методу БОН

Обучение:

60 часов групповых или индивидуальных занятий по программам Центра Томалогии, из них обязательные темы:

 • Эмпатия
 • Гибкость мышления
 • Стресс-менеджмент
 • Конфликт-менеджмент

Сопровождение:

30 часов индивидуальных занятий с Томалогом-консультантом или Томалогом- супервизором.

Самостоятельная практика метода БОН:

не менее 24 месяцев с момента начала обучения на Курсе «Томалог-практик».

1 уровень.
Базовое овладение методом БУС

Внутрішня сертифікація

метод бон. Томалог-супервизор, базовый уровень метод бон

Знає основні принципи застосування методу БУС і може його самостійно застосовувати в повсякденності.

Навчання: 35 годин аудиторних занять за програмою Базового курсу БУС (у групі або індивідуально)

Супровід: 1 година індивідуального заняття з томалогом-консультантом або томалогом-супервізором після проходження Базового курсу.

О ТОМАЛОГИИ

О Томалогии. Томалогия – это школа практической психологии.

Томалогічний підхід до самопізнання та розвитку людини

Томалогія – школа практичної психології. Томалогія використовує методи самопізнання для дослідження так званих механізмів роботи розуму. Механізми роботи розуму – це сукупність взаємодії усвідомлюваних і неусвідомлюваних процесів, що протікають у психіці людини та впливають на її психічне здоров’я, а також на її стосунки з собою та оточенням. У контексті роботи механізмів розуму томалогія приділяє особливу увагу дослідженню взаємозв’язку між психічними станами, емоціями і переживаннями людини та її мотивами.

Механізми роботи розуму томалогія розглядає як багаторівневі процеси й описує їхній взаємозв’язок і взаємовплив. Дослідження починається з усвідомлюваної частини психіки і занурюється в глибші й раніше недоступні до усвідомлення шари. Завдяки усвідомленню цих раніше неусвідомлюваних шарів, людина отримує цілісне розуміння себе і своєї природи, що гармонізує її психіку, робить її впевненою в собі і розвиває її як особистість. Цей принцип пошарового дослідження розуму ліг в основу назви школи (“Том-” від грец. τόμος – частина, шар)